Scheidingsplanner

Bij iedere scheiding of verbreking van samenleving moeten er afspraken gemaakt worden. Heeft u aan alles gedacht? Wij werken samen met een  RFEA erkende scheidingsadviseur .Zij is u graag persoonlijk en betrokken van dienst. Zo kunt u rekenen op een deskundige en transparante begeleiding.

 gratis boekje Scheiding

De Scheidingsplanner Nunspeet- Zwolle

Bij iedere echtscheiding of verbreking van samenleving zullen afspraken gemaakt moeten worden over de bezittingen en schulden, de kinderen, het huis, alimentatie (kinderalimentatie, partneralimentatie) etc. Wellicht is het haalbaar om in overleg met uw partner afspraken te maken en kunnen wij deze voor u laten vaststellen in een convenant.  Met de Scheidingsplanner Nunspeet - Zwolle krijgt u een heldere leidraad in de financiële afwikkeling van uw echtscheiding. De Scheidingsplanner Nunspeet - Zwolle is financieel deskundig, RFEA gecertificeerd en gespecialiseerd in het begeleiden en afwikkelen van scheidingen. Leemans Adviseurs werk al jaren samen met De scheidingsplanner Nunspeet-Zwolle . De Scheidingsplanner Nunspeet - Zwolle  brengt uw totale financiele plaatje in kaart. Zo maakt ze o.a. een alimentatie berekening (hoogte kinderalimentatie en partneralimentatie) en kan ze helpen bij het koophuis en scheiden.  De Scheidingsplanner Nunspeet - Zwolle inventariseert uw wensen en belangen en zoekt vervolgens naar oplossingen waar alle partijen mee kunnen leven. Daarna begeleidt zij u in het maken van afspraken om uiteindelijk het convenant te schrijven.

Als Scheidingsplanner kijken ze  bij een echtscheiding niet alleen naar uw inkomen en vermogen maar ook naar het besteedbaar inkomen na de echtscheiding, zodat het voor beide partijen duidelijk is hoe hun inkomen er na de scheiding uitziet. Dit levert vaak beter begrip op voor elkaars situatie, want  bijvoorbeeld het co-ouderschap en alimentatie worden goed afgestemd.

Echtscheidingsconvenant

Als het lukt om in overleg afspraken te maken over de echtscheiding, kunt u deze afspraken laten vastleggen in een Echtscheidingsconvenant. Op basis van dit convenant wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter ingediend. De rechter doet na enige tijd uitspraak. Vervolgens wordt de uitspraak van de rechter ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Pas als dit gedaan is, bent u gescheiden.

Wanneer schakelt u De Scheidingsplanner in?

U kunt de Scheidingsplanner op elk gewenst moment inschakelen. Direct aan het begin van het traject, maar ook als u al maanden bent verwikkeld in moeizame onderhandelingen via advocaten en u geen zicht hebt op een akkoord. U kunt de Scheidingsplanner Nunspeet-Zwolle ook inschakelen indien u samenwonend bent (geweest) en uit elkaar gaat.

Voor meer informatie, een alimentatieberekening, vragen over co-ouderschap of  andere vragen over scheiden kunt u contact met ons opnemen en vragen naar Jannie van Blotenburg. Voor informatie over de Scheidingsplanner, kijk op www.scheidingsplanner.nl. U kunt ook een informatieboekje aanvragen. Dit wordt u vertrouwelijk toegestuurd.

gratis boekje Scheiding

Een moment geduld...